A-akcionár

Je podielnik akciovej spoločnosti, ktorý kúpil jeden alebo viac podielov a získal tak zodpovedajúci počet akcií. Akcionár má právo na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.