A – arbitráž

Nákup cenného papiera na jednom trhu a predaj tohto cenného papiera na inom trhu ako reakcia na cenové alebo výnosové rozdiely medzi týmito dvoma trhmi.