B – balancovaný fond

Fond, ktorého prostriedky sú investované súčasne do akcií, obligácií aj do inštrumentov peňažného trhu.