B – bonita cenného papiera

Vyjadrenie kvality emitenta cenného papiera. Čím vyššia je bonita, tým dôveryhodnejší je emitent.