C – cenný papier

Je listina, ktorá je bezprostredným nositeľom práva. Predstavuje dokument, s ktorým je zviazaná určitá hodnota, majetok a majetkový prospech.