C – centrálna banka

Tiež národná banka, je základná banka štátu. Je vrcholnou inštitúciou bankového dozoru a určuje menovú politiku v zemi. Na Slovensku je centrálnou bankou Národná banka Slovenska (NBS).