C – cestovné poistenie

Je poistný produkt komerčných poisťovní, ktorý kryje veľké množstvo rizík, ktoré môžu cestovateľov stretnúť v zahraničí. Základný variant sú liečebné náklady a asistenčné služby. Súčasťou môže byť tiež poistenie úrazu a zodpovednosti, pripoistenie batožiny či rizikových športov.