C – cieľová suma

Pojem spojený s finančným produktom stavebného sporenia. Na začiatku sporenia si zvolíte určitú cieľovú sumu, ktorú chcete dosiahnuť. Tá sa rovná súčtu vložených prostriedkov, úrokov, priznanej štátnej podpory a úveru a odpočítajú sa od nej poplatky účtované stavebnou sporiteľňou, pričom prostriedky na účte by túto sumu nemali prekročiť.