Č – čistá mzda

Hrubá mzda očistená o odvody poistného na sociálne a zdravotné poistenie a o zálohu na daň z príjmu fyzických osôb. Jedná sa o finančnú čiastku, ktorá je v hotovosti vyplácaná alebo prevedená na účet zamestnancovi, ako odmena za vykonanú prácu.