Č – čistý obchodný majetok

Vyjadruje hodnotu finančného majetku v správe fondu, očisteného o pohľadávky, nesplatené poplatky a potenciálne straty.