H – Hrubá mzda

Suma, ktorú dostane zamestnanec na účet alebo mu je vyplatená “na ruku”, je čistá mzda. Táto suma je počítaná z hrubej mzdy, od ktorej sa odpočítavajú všetky zrážky vo forme odvodov a daní a pripočítava sa k nej daňový bonus na deti, ak ich zamestnanec má. Pri dohadovaní výšky mzdy so zamestnávateľom sa vyjadrujte presne, akú mzdu máte na mysli a aké chcete mať mesačné príjmy, lebo rozdiely sú značné.